Anna Ludwisiak-Kawecka

Kandydatka na Prezydenta Inowrocławia

Anna Ludwisiak-Kawecka

BIOGRAM


Urodzona 16 marca 1959 r. w Łodzi. Wykształcenie wyższe - mgr inż. Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej (obecnie Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów). Po studiach pracowała jako nauczycielka w Państwowym Przedszkolu w Inowrocławiu. Od 1989 r. prowadzi własną działalność gospodarczą.

Od 1989 r. działa społecznie w organizacjach pozarządowych wspierając i promując przedsiębiorczość lokalną:
- 2003 - 2010 Prezes Zarządu Koła Terenowego w Inowrocławiu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług (KPZHiU) w Bydgoszczy;
- 2006 - 2010 Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Przedsiębiorczości w Powiatowej Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego;
- 2007 - 2010 Wiceprzewodnicząca Rady Kupieckiej KPZHiU w Bydgoszczy;
- 2008 - 2012 powołana do Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu;
- ekspert doradzający Wojewódzkiej Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z założeniami projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego".

Od 2007 r. zajmuje się działalnością społeczno-polityczną:
- 2007 - 2013 współtworzy i organizuje struktury Partii Kobiet w Inowrocławiu i regionie kujawsko-pomorskim; pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Partii Kobiet regionu kujawsko-pomorskiego oraz członka Zarządu Krajowego Partii Kobiet w Warszawie; w latach 2009 - 2013 była Przewodniczącą Zarządu Koła Partii Kobiet w Inowrocławiu;
- od 2009 r. działaczka Kongresu Kobiet  - wchodzi w skład grupy roboczej do spraw regionalnych strategii rozwoju na lata 2014 - 2020;
- 2010 r. inicjuje powołanie Inowrocławskiej Inicjatywy Kobiet integrującej kobiety z różnych środowisk;
- 2010 r. startowała w Wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z listy Komitetu Wyborczego SLD (z rekomendacji Partii Kobiet).

W 2004 r. odznaczona Brązową Odznaką Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie za działalność samorządową i zawodową wspierającą rozwój przedsiębiorczości regionalnej. W 2009 r. zwyciężyła w Plebiscycie Gazety Pomorskiej "Przedsiębiorcza Kobieta 2008".

Pasjonatka sportu i zdrowego stylu życia. Od kilku lat startuje w zawodach sportowych (lekkoatletyka, nordic-walking):
- 2011 r. podium medalowe na Pucharze Polski Nordic Walking w Inowrocławiu na dystansie 10 km;
- 2012 r. II miejsce w Kategorii Generalnej I Otwartych Mistrzostw Torunia w Nordic Walking.

Prywatnie mężatka i matka dorosłego syna Macieja, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.


PROGRAM WYBORCZY


"LEPSZY INOWROCŁAW"
- TO MOŻLIWE


R O Z M O W A   Z   A N N Ą   L U D W I S I A K - K A W E C K Ą
N A   T E M A T   P R O G R A M U   D L A   M I A S T A


JAKIM PREZYDENTEM BĘDZIE ANNA LUDWISIAK-KAWECKA?


Prezydentem dialogu i transparentności, managerem, człowiekiem spoza układu i ponad podziałami politycznymi. Dobro Inowrocławia i jego mieszkańców musi być zawsze najważniejsze, nie ma tu miejsca na prywatę czy wojenki polityczne.


DIALOG - TO PIERWSZY PUNKT PANI PROGRAMU WYBORCZEGO. CO SIĘ KRYJE POD TYM HASŁEM?


Jako Prezydent Inowrocławia będę współpracować z Gminą i Powiatem w zakresie promocji i turystyki miasta i regionu. Razem możemy osiągnąć znacznie więcej, niż w pojedynkę. Otwierają się przed nami szanse na pozyskanie funduszy, a także na wspólne czerpanie korzyści z rozwoju turystyki. Będziemy inwestować we wspólne - z Gminą i Powiatem - nowe atrakcje turystyczne promujące miasto i region, które będą przyciągać turystów.

Będę również współpracować z Gminą i Powiatem na polu zdrowia publicznego, a najważniejszym - priorytetowym zadaniem będzie utworzenie nowej izby wytrzeźwień poza SORem i szpitalem.

Na tym jednak nie koniec. Mam zamiar powalczyć o dostęp Inowrocławia do morza i gór. Przynajmniej w okresie ferii zimowych i wakacji Inowrocławianom należy się bezpośrednie połączenie kolejowe z Bałtykiem i Tatrami.
 

DIALOG
DUŻYM PROBLEMEM INOWROCŁAWIA JEST BRAK PARKINGÓW. JAKIE MA PANI PROPOZYCJE W TEJ KWESTII?


Istotnie, jest to bardzo duży problem. Brakuje miejsc parkingowych na osiedlach, ale i w centrum miasta, przy termie, Hali Widowiskowo-Sportowej, Stadionie Miejskim, Stadionie Goplanii, w tragicznym stanie jest parking znajdujący się przy Urzędzie Miasta, który jest przecież wizytówką Inowrocławia. Są to miejsca, które podczas imprez przeżywają oblężenie mieszkańców i gości spoza miasta. Powinna być tu infrastruktura gwarantująca bezproblemowe i bezpieczne pozostawienie samochodu.

Bolączką miasta jest brak parkingów w obrębie Solanek. Tutaj także należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych.

Rozwiązaniem jest tu budowa dużego parkingu wielopoziomowego oraz kilku mniejszych parkingów jednopoziomowych usytuowanych w różnych częściach Parku. W kosztach budowy parkingów powinny partycypować wszystkie sanatoria, ponieważ również kuracjusze i ich goście korzystają z tej niewielkiej liczby miejsc parkingowych w obrębie Parku.

Anna Ludwisiak-Kawecka

Zaaranżujemy integrację pokoleniową angażując seniorów w pomoc przy kształtowaniu postaw obywatelskich i przekazywanie tradycji regionalnych dzieciom i młodzieży.

Będziemy wspierać również regularne kontakty seniorów z dziećmi, wnukami i prawnukami mieszkającymi za granicą poprzez organizowanie kursów komputerowych i dofinansowanie tabletów dla seniorów (chcemy na ten cel pozyskać fundusze UE i pomoc państwa).

Zadbamy o odpowiednią ilość ławek w mieście. Zadbamy o istniejące skwery (czystość, monitoring) i założymy nowe, które dadzą cień, wytchnienie, a także będą miejscem spotkań towarzyskich.

Wreszcie - będę apelować o otwarcie kościołów dla wiernych poza godzinami nabożeństw, tak, aby każdy odczuwający duchową potrzebę mógł ją zrealizować w dogodnym dla siebie momencie.

Anna Ludwisiak-Kawecka

Będziemy wspierać zatrudnienie w turystyce poprzez tworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście i regionie. Rozwiniemy turystykę biznesową, aby przyciągnąć inwestorów i wypromować Inowrocław w świecie biznesu.

Mamy konkretne pomysły na wzbogacenie oferty turystycznej miasta i regionu, m.in.: budowa skansenu archeologicznego Askaukalis opartego o okres wpływów rzymskich na naszych terenach (w partnerstwie z Gminą i Powiatem), Muzeum Kolejnictwa (w partnerstwie z PKP) - Inowrocław był znaczącym węzłem kolejowym na trasie słynnej magistrali węglowej, Park Historyczny - Średniowieczny Inowrocław, pikniki historyczne związane z krzyżakami i „potopem” szwedzkim, Szlak Kasprowicza (w partnerstwie z Gminą i Powiatem), Centrum Nauki, Kopalnia Soli - stała wystawa multimedialna, imprezy sportowe, kompleks basenów letnich z plażą miejską, pole golfowe, stok narciarski z torem saneczkarskim, latem sanki magnetyczne, nowy teatr letni - organizacja imprez cyklicznych (np. noc kabaretowa, festiwal muzyczny). Chciałabym również przywrócić dawne znaczenie Noteci.

EKOLOGIA

Bieżący stan jakości powietrza będzie ogólnodostępny (strona internetowa Urzędu Miasta). Doprowadzimy do utworzenia mobilnego monitoringu jakości powietrza w mieście.

Będziemy monitorować wysypiska śmieci i zwalczać powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci, spalanie śmieci i nielegalne wypalanie traw (m.in. ”Kozówka” - tereny lęgowe wielu gatunków ptaków oraz punkty zbiorcze przed jesiennymi migracjami ptaków - należy tu zrobić punkt ekologiczno-wypoczynkowy z monitoringiem).

Będziemy przeciwdziałać podtopieniom miasta podczas i po ulewach monitorując na bieżąco stan kanalizacji deszczowej, a także współpracować z Gminą, Powiatem i państwem w celu utrzymywania w należytym stanie rowów melioracyjnych odprowadzających wodę deszczową z miasta.

Ponadto będziemy prowadzić w mieście nasadzenia drzew i krzewów kwitnących - miododajnych i montować ule. Miasto musi kwitnąć i pachnieć.

Anna Ludwisiak-Kawecka

Chcę również przekonać władze Bydgoszczy i Torunia, że Inowrocław powinien znaleźć się w programie BiT City, a małą literkę „i” powinniśmy zamienić na dużą. Chcę również wspólnie z Bydgoszczą i Toruniem zmodernizować drogi krajowe nr 15 i 25. Wielu mieszkańców Inowrocławia pracuje i uczy się w tych miastach i powinniśmy zrobić wszystko, aby zapewnić im sprawne, szybkie i bezpieczne dotarcie do celu. Korzyści z modernizacji tych dróg będą obopólne - Inowrocław dostarcza Bydgoszczy i Toruniowi pracowników, a także klientów i turystów, Bydgoszcz i Toruń - miejsc pracy, sklepów, rozrywki.

Dzieci do ukończenia 7. roku życia będą uprawnione do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, korzystania ze wszystkich obiektów OSiRu i placówek kultury. Osiągniemy to współpracując z wymienionymi placówkami.

Będę współpracować z każdym mieszkańcem Inowrocławia. Każdy będzie mógł zgłosić do Urzędu Miasta swoje pomysły i będzie mógł liczyć na profesjonalne traktowanie.

PARKINGI

Również na osiedlach parkingi wielopoziomowe to najlepsze rozwiązanie braku miejsc postojowych dla mieszkańców. Ponadto, istniejące parkingi na osiedlach wymagają modernizacji i przebudowy.

Idąc z duchem ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne i czyste powietrze na dachu każdego parkingu wielopoziomowego powinny znaleźć się ogrody oraz ule dla pszczół, a same parkingi swoją konstrukcją powinny współgrać z otoczeniem nie przytłaczając go swoją bryłą.

Parkingi na osiedlach, w Solankach, przy obiektach urzędowych i rekreacyjnych powinny być bezpłatne i objęte monitoringiem.

SENIORZY STANOWIĄ DUŻĄ GRUPĘ NASZEGO LOKALNEGO SPOŁECZEŃSTWA. JAKĄ OFERTĘ MA PANI DLA NICH?

Seniorzy w Inowrocławiu to nie tylko mieszkańcy, ale także kuracjusze odwiedzający nasze miasto, dlatego zadbamy o honorowanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w naszym mieście. Będziemy również likwidować bariery w infrastrukturze miasta oraz w integracji seniorów.

Zadbamy o rozwój i aktywizację seniorów poprzez wspieranie istniejących inicjatyw (Uniwersytet Trzeciego Wieku, kluby seniorów, Związki Emerytów i Rencistów, itp.) oraz organizowanie wydarzeń i imprez dedykowanych seniorom (np. olimpiada sportowa). Będziemy wspierać seniorów w podejmowaniu aktywności poprzez udzielanie zniżek, organizowanie darmowych wejściówek i organizowanie akcji (np. Tydzień Seniora - darmowe wejścia na obiekty OSiRu, obiekty kulturalne - galerie, muzea, kino, zniżki w kawiarniach).

SENIORZY
A JAKĄ OFERTĘ MA PANI DLA AKTYWNYCH ZAWODOWO MIESZKAŃCÓW MIASTA?

Będziemy wspierać lokalny biznes (MMŚD). Ożywimy centrum miasta i strefy gospodarcze. Wesprzemy rozwój tych najmniejszych poprzez system ulg i promocję.

Od pracodawców będziemy wymagać dobrego traktowania pracowników oraz godnych warunków pracy i płacy. W zamian za to firmy będą mogły liczyć na nasze wsparcie w prowadzeniu biznesu w Inowrocławiu.

Będziemy współpracować z Gminą i Powiatem w tworzeniu miejsc przyjaznych biznesowi na terenie miasta, gminy i powiatu. Wspólnie rozwiniemy infrastrukturę, co zachęci inwestorów do otwierania firm w naszym regionie. Będziemy promować lokalne firmy w Polsce i na świecie. Zapewnimy im pozyskiwanie kontrahentów biznesowych.

Będziemy inicjować przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (np. Centrum Logistyczno-Przeładunkowe - miasto w porozumieniu z PKP i zainteresowanymi podmiotami prywatnymi).

PRACA
CO Z JAKOŚCIĄ POWIETRZA, CZYSTOŚCIĄ MIASTA I BEZPIECZEŃSTWEM?

Inowrocław musi być miastem czystym i bezpiecznym, w którym chce się mieszkać i do którego chce się wracać.

Zadbamy o czyste ulice, czyste studzienki deszczowe. Będziemy dbać o miejski drzewostan, który obecnie jest zaniedbany i zamiast przynosić mieszkańcom korzyści - szpeci swoim wyglądem i stwarza niebezpieczeństwo (suche gałęzie, nadmiar ptasich gniazd - ptaki brudzą chodniki, okna i parapety odchodami, nadmiernie zacienione mieszkania - gałęzie ”wchodzące” do okien). Zadbamy o odpowiednią ilość koszy na śmieci. Wybudujemy więcej toalet publicznych.

Będziemy walczyć ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza poprzez edukację mieszkańców, wsparcie wymiany pieców na bardziej ekologiczne, przeciwdziałanie spalaniu śmieci. Będziemy współpracować z radami osiedli, aby wypracować najlepsze rozwiązania prowadzące do poprawy czystości powietrza (np. Mątwy - stworzenie pasa zieleni oddzielającego część ”fabryczną” od części ”mieszkalnej”).

Lepszy Inowrocław

WIRTUALNY GŁOS


Oddaj swój wirtualny głos
  • Głosy:
Ogółem głosów:
Pierwszy głos:
Ostatni głos:

*Oddanie wirtualnego głosu ma charakter wyłącznie statystyczny i nie jest on prawdziwym głosem w świetle prawa.