Dziękuję wszystkim wyborcom z Inowrocławia za wzięcie udziału w wyborach samorządowych 2018.

Jestem szczególnie dumna, że swój głos na mnie, jedyną kobietę startującą w wyborach na urząd Prezydenta Inowrocławia, oddało 1251 wyborców.

Bardzo dziękuję za okazane zaufanie.


Anna Ludwisiak-Kawecka

Lepszy Inowrocław

Anna Ludwisiak-Kawecka